Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen de praktijk en de cliënt.

1. Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een Reiki/Shambhala behandeling geschiedt na telefonisch overleg of via het e-mail adres vermeld op de website.

2. Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden spraken was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reiki/Shambhala behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reiki/Shambhala behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn) klachten.

3. Geheimhouding
De praktijk hanteert een geheimhoudings code en zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden. Ook geen e-mail adres, telefoon of mobielnummer.

4. Betaling
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Annuleren
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Reiki praktijk Cobie van Leur